START A TEAM

  • FIRST® Tech Challenge เป็นโครงการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นที่การมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับนักเรียน ในแต่ละปี ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้าง ทดสอบ และเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ ที่สามารถบังคับได้ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิชิตภารกิจที่กำหนด


1. วิธีการสร้างทีมแข่งขัน
1) ชวนเพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่สายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษา(ม.1-6) หรือสายอาชีพ (ปวช) ที่มีความสนใจ (ซึ่งสามารถสมัครโรงเรียนเดียวกันทั้งมีทีมหรือต่างโรงเรียนรวมกันได้) จำนวน 4-10 คน โดยสมาชิกภายในทีม ควรมีความหลากหลายความสามารถ ไม่จำเป็นต้องเก่งการ building หรือ programming เท่านั้น. เพราะแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกันไปเช่น Reader ,Captain, Furnishing, Graphic design และอื่นๆ
2) หาที่ปรึกษาประจำทีมอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ใหญ่อายุ ตั้งแต่ 20. ปีขึ้นไป
3. ตั้งชื่อทีม

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนการแข่งขัน
1) กรอกข้อมูลการสมัครในลิงค์…>> Team registration (เพื่อรับรหัสประจำทีม)
FIRST | For Inspiration and Recognition of Science and Technology (firstinspires.org)

Download FTC International Team Registration ภาษาไทย
Download File

เมื่อได้รับรหัสประจำทีมแล้วสามารถลงทะเบียนการเเข่งขัน FIRST Tech Challenge THAILAND
https://regis.prc.ac.th/FTC/

2) ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ผ่าน QR Code)
การสมัครเข้าแข่งขัน ทีมละ 5,000 บาท (สำหรับสมาชิกในทีมจำนวน 10 คน) *กรณีสมาชิกไม่ถึง 10 คน เก็บค่าสมัคร คนละ 500 บาท

***หมายเหตุ ***ด้วยบริษัท The Dow Chemical Company (TDCC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนหญิงมีบทบาทในด้าน STEM นวัตกรรม และหุ่นยนต์ ผู้จัดการแข่งขันจึงลดค่าสมัครร้อยละ 50 สำหรับนักเรียนหญิง กรณีที่ทีมดังกล่าวมีจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่าจำนวนนักเรียนชาย ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้สมัคร 10 คน นักเรียนหญิงในทีม จำนวน 6 คน นักเรียนชาย 4 คน จะคิดค่าสมัครสำหรับนักเรียนหญิง คนละ 250 บาท และเก็บค่าสมัครสำหรับนักเรียนหญิง คนละ 250 บาท สำหรับทีมที่มีนักเรียนหญิงล้วน

3) ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์แข่งขัน โดยแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และส่งให้ในอีเมล์ผู้สมัคร ภายหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น


3. แนะนำวิธีการจัดหาหุ่นยนต์เพื่อร่วมในการแข่งขัน
นอกจาการจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันผ่านทาง PITSCO STOREFRONT ภายหลังจากการสมัครเพื่อรับรหัสประจำทีมแล้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1) จัดเตรียมซื้ออุปกรณ์ TETRIX และหากยังไม่มีอุปกรณ์สามารถสังซื้อได้ในคำแนะนำนี้ อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการแข่งขันได้แก่

Set ที่ 1: TETRIX® FIRST® Tech Challenge Competition Kit เป็นชุดหุ่นยนต์พื้นฐานที่ใช้ในการแข่งขันโดยทั่วไป สามารถสั่งได้ที่ GAMMACO สามารถติดต่อตัวแทนโดยตรงได้เลย ติดต่อ: คุณจิตรียา นนทสวัสดิ์ศรี โทร.086-5633009

Set ที่ 2: REV-FTC Starter Kit V3 เซ็ตนี้จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม อาจจำเป็นต้องใช้หากชุดพื้นฐานไม่เพียงพอ สามารถสั่งซื้อได้ที่
FTC Starter Kit V3 – REV Robotics

Set ที่ 3: Control & Power Bundle เป็นชุดที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ สามารถสั่งซื้อได้ที่
Control & Power Bundle – REV Robotics

Set ที่ 4: Expansion Hub จำเป็นต้องซื้อหากมีการใช้งาน DC Motor มากกว่า 4 ชิ้นค่ะ สามารถสั่งซื้อได้ที่
REV Robotics Expansion Hub – REV Robotics

📢หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามทาง Inbox ได้เลยนะคะ 🙂
FIRST Tech Challenge THAILAND | Facebook

2) เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ทดลองทำด้วยตนเองผ่านเว็บไซท์นี้ในเมนู community
learn from FTC Global. เพื่อเรียนรู้จากสื่อส่วนกลาง ที่เยาวชนทั่วทุกมุมโลกเข้าไปเรียนรู้
learn from FTC Thailand เพื่อเรียนรู้จาก FTC Thailand ที่จะเป็นคลิปภาษาไทย สั้นๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ง่ายๆสำหรับผู้่เริ่มต้น ที่จะมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้
3) ทำการสร้างหุ่นยนต์เพื่อแก้ตามภารกิจ FTC ปีนี้ ตลอดจนการทำ Engineering Notebook และการจัดบูทฐานการแข่งข้น รวมถึงการระดมทุนเพิ่มเติม


4. การแข่งขัน
การแข่งFTC เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานจริงในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นผู้แข่งขัน FTC ควรมีการเตรียมการในการแข่ง 3 ด้าน คือ
1) หุ่นยนต์ที่พร้อมแข่งขัน คือสามารถประกอบและลงโปรแกรมมาล่วงหน้าได้
2) จัดบูทหรือบ้านให้กับทีม เพื่อสร้างโอกาสการทำความรู้จัก การแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ และเป็นเสมือนบ้านให้กับผู้เข้าแข่งขันได้พัก เตรียมอุปกรณ์ ปรึกษา
และวางแผนได้
3) การนำเสนอและการตอบคำถามจากกรรมการ ผ่าน Engineering Notebook หรือ การบันทึกการทำงานเชิงวิศวกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผน กระบวนการทำงาน การเผชิญปัญหา และ การแก้ปัญหา เป็นต้น