FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND

สิ่งที่จะได้รับคือ:
– รหัสประจำทีม FIRST Tech Challenge
– สิทธิ์ในการแข่งขัน FIRST Tech Challenge อย่างเป็นทางการ
– ได้เข้างาน Welcome FTC Challengers
– อาหารกลางวันและอาหารว่าง ในวันแข่งขัน
– เสื้อยืดและของที่ระลึก FTC Thailand 
– เข็มกลัด FTC Thailand 

  • คำแนะนำสำหรับนักแข่งหน้าใหม่
  • ข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์ในการเเข่งขัน
    เช่น อุปกรณ์บังคับให้ใช้ ห้ามใช้ และเพิ่มเติมเองได้