AWARD

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ
 • เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   
 • เหรียญทอง FTC 
 • ทุนการศึกษา
 • สิทธิ์พิเศษในการเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
 • ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
 • เหรียญเงิน FTC 
 • ทุนการศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
 • ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
 • เหรียญทองแดง FTC 
 • ทุนการศึกษา

รางวัลชมเชย (ที่ 4-10)

 • เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
 • เหรียญรางวัล FTC 2021-2022

รางวัลพิเศษ (ตามหัวข้อที่โดดเด่น)

 • ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลพิเศษ
 • เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ
 • เหรียญรางวัล FTC 2021-2022

หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST® Tech Challenge THAILAND และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถนำผลงานยื่นในโครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (TCAS รอบที่ 1) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่