ได้อะไรจากการเเข่งขัน

  1. community คอยช่วยเหลือ ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนโปรแกรม
  2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม อย่างเป็นระบบด้วยการใช้ความรู้ด้าน STEM มาใช้ในการทำงานจริง
  3. ด้านการทำงานร่วมกัน บนความท้าทายเพื่อพิชิตภาระกิจระดับสากล
  4. เป้าหมายการทำงานเดียวกัน จากความสามารถที่หลากหลายและแตกต่าง

Proven, Verifiable Impact!

87% Express Interest in Attending College

98% Problem Solving Skills Increase

100% Teamwork Skills Increase

เสน่ห์ในการเเข่งขัน FIRST Tech Challenge คือการได้รวมตัวเหล่าบรรดาเยาวชนคนเก่งมากมาย ด้วยประสบการณ์ จนไปถึงคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือทักษะทางด้านหุ่นยนต์มาก่อนเลยแม้แต่น้อย สมาชิกทีมมีความกล้า ที่ก้าวมาสู่ความท้าทายสิ่งใหม่ด้วยความสามารถแตกต่างของแต่ละทีมด้วย passion เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทำให้สมาชิกมี skill ที่แตกต่างกัน เช่น building,coding

Experience a FIRST Tech Challenge Event

ความสุดยอดแห่งการท้าทายการเเข่งขัน  FIRST Tech Challenge ของประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งทีมผู้จัด กรรมการ ผู้เข้าเเข่งขันต่างทุ่มเท ตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสมารถในรอบด้าน ตามการ quantifying ของกฏกติกาเพื่อชิงชัยในการเป็นผู้ชนะของ  FIRST Tech Challenge

ดูรายละเอียด

Registration & Equipment

ค่าลงทะเบียนการเเข่งขัน กฏิกาการใช้อุปกรณ์แข่งขันและการจัดซื้ออุปกรณ์ TETRIX ของแต่ละทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขัน

ดูรายละเอียด