ได้อะไรจากการแข่งขัน

1. Community คอยช่วยเหลือ ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนโปรแกรม
2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ความรู้ด้าน STEM มาใช้ในการทำงานจริง
3. การทำงานร่วมกัน บนความท้าทายเพื่อพิชิตภาระกิจระดับสากล
4. เป้าหมายหมายการทำงานเดียวกัน จากความสามารถที่หลากหลายและแตกต่าง

 

 

More than challenger

  •      New Experience ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีม

  •    TCAS รอบ Portfolio มีสิทธิ์ยื่นผลงานเพื่อเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS สัมภาษณ์รอบที่ 1)

     

เสน่ห์ในการแข่งขัน FIRST Tech Challenge คือการรวมตัวของบรรดาเยาวชนคนเก่งที่มากมายด้วยประสบการณ์ จนไปถึงคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ หรือทักษะทางด้านหุ่นยนต์มาก่อน สมาชิกในทีมที่มีความกล้าและมีใจรักในสิ่งเดียวกัน ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ความท้าทายใหม่ ๆ ด้วยความสามารถที่แตกต่างกัน แต่มีแรงบันดาลใจร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่หลากหลาย อาทิ การออกแบบและการต่อหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม การเป็นผู้นำผู้ตาม ทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การคิดขั้นสูง และนวัตกรรม เป็นต้น