FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหุ่นยนต์ระดับโลกที่เตรียมเยาวชนสำหรับอนาคต ซึ่งหลักการของ FIRST® มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ จากเพื่อนเยาวชนทีมต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำความรู้ ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับไปพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ ต่อยอดโครงการวิจัย พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ทางการศึกษาและเชิงพาณิชย์ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสำหรับประเทศไทยต่อไปLearning from Robotics Center @ The Prince Royal’s College
ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (Robotics Center @ The Prince Royal’s College) ได้ลงบทเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เพื่อร่วมแบ่งปันองค์ความรู้แก่เยาวชนที่มีใจรักในหุ่นยนต์ ตั้งแต่ระดับ Fundamental ไปจนถึงขั้น Advance สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้


Fundamental : Equipment-OVERVIEW

แนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ภาพรวมของกระบวนการทำงาน INPUT-PROCESS-OUTPUT หลักการรับส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์และตัวแปลงสัญญาณ สามารถศึกษาจากวีดีโอนี้ และควรศึกษาอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์ในการแข่งขัน เช่น อุปกรณ์บังคับให้ใช้ ห้ามใช้ และเพิ่มเติมเองได้

Fundamental : Software-Installation

แนะนำ Application เพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ตามกฏการแข่งขัน FIRST Tech Challenge บนระบบปฏิบัติการ Android 1. FTC Driver Station เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ 2. FTC Robot Controller เพื่อทำการเชื่อมต่อการทำงานของหุ่นยนต์

Fundamental : Fundamental – Legal and Illegal part list 01

การเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฏกติกาที่ทางผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดไว้ เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักไว้เสมอ เพราะหลายทีมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันมักถูกเตือนหรือต้องทำการปรับแก้ไขหุ่นยนต์ บริเวณสนามแข่งขันในเวลาที่จำกัด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดและความไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนั้น ๆ คลิปวิดีโอนี้จึงเป็นการแนะนำอุปกรณ์พื้นฐานและแนวทางในการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับการแข่งขัน (กรุณาศึกษารายละเอียด)

FTC-HomeLearning : Fundamental – Application 02

การควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันนั้นต้องมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 2 เครื่องด้วยกัน และทั้งสองเครื่องนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อกันด้วย Application ผ่านระบบ WIFI Direct เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร สามารถติดตามได้จากคลิปนี้

Fundamental : Equipment-PROCESSING

อุปกรณ์ประมวลผล (REV Expansion Hub) พร้อม Port เชื่อมต่อ ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ หลักการพื้นฐานในการนำไปใช้งาน คือการเชื่อมต่อมอเตอร์ทั้ง 2 แบบ คือ Servo Motor และ Torqe nado เพราะมีหลายครั้งที่มักเสียบสายผิด สลับฝั่ง และไม่ได้มีการตรวจสอบ ทำให้ต้องไล่หาสาเหตุกันเสียเวลามาก อีกทั้งเพื่อสามารถนำไปต่อยอดใช้งานสำหรับการออกแบบหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ต้องการ