FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND

FIRST® Tech Challenge THAILAND

Volunteer ของการแข่งขัน FIRST® Tech Challenge จะเป็นการช่วยเตรียมฝึกความเป็นผู้นำในอนาคต

เมื่อน้องๆเป็นอาสาสมัคร FIRST® น้องๆจะช่วยให้เพื่อนๆเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เข้าร่วม FIRST® น้องเองช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาใช้ทักษะเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและโลกของพวกเขา การเป็นอาสาสมัครกับ FIRST® เปิดโอกาสให้น้องๆได้แบ่งปันความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคหรือไม่ใช่ด้านเทคนิคเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างประวัติผลงานของน้องกับ FIRST® และสร้างเครือข่ายกับอาสาสมัครเช่นกันและผู้สนับสนุนอื่น ๆ หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วน่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความแตกต่างมีจุดให้น้องเป็นอาสาสมัครคนแรก!..ก็เป็นได้

และเพื่อให้เข้าใจในส่วนต่างๆสามารถเข้าไปรับชมการแนะนำการเรียนรู้การทำงานจาก FIRST® เองในส่วนของโค้ช และความหมาย ความสำคัญของอาสาสมัคร (Volunteer) ของ FIRST® => เข้ามาศึกษา

สิทธิประโยชน์การเป็น FTC Thailand Volunteer :
 • รับรู้ข่าวสารภายในของการจัด FTC Thailand
 • ได้รับการอบรม ฝึกสอนเกี่ยวกับงานด้านที่สนใจทำ
 • ได้รับอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง เป็นประจำทุกวัน
 • ได้รับ เสื้อและเข็มกลับ FTC Thailand Volunteer
 • ได้รับเกียรติบัตร FTC Thailand Volunteer (มอบบนเวทีในงาน)
 • ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome FTC Thailand พร้อมของที่ระลึกในงานเลี้ยง
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติ
 1. มีใจต้องการฝึกการทำงานเพื่อผู้อื่น
 2. มีความต้องการพัฒนาความสามารถด้วยการทำงานจริง
 3. มีความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้ ความเคารพและเอื้อเฟื้อต่อกัน
 4. อายุ 13-55 ปี

(รับจำนวนจำกัด)